Notice: can_display_jetpack_manage_notice used for an anonymous function is verouderd sinds versie , zonder beschikbaar alternatief. in /var/www/vhosts/runderland.nl/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4443
Regiomarketing aanpak – Runderland

Regiomarketing in het Westerkwartier.

Een regio zoals het Westerkwartier is een merk dat verschillende producten omvat en marketing nodig heeft zodat het merk en de producten elkaar wederzijds versterken. Regiomarketing heeft ten doel om de aantrekkingskracht van het Westerkwartier te behouden én te verhogen door de positie ten opzichte van concurrerende regio’s te versterken. En dat vraagt van ondernemers (en overheden) om er écht voor te gaan.

Bestaande kwaliteiten en keuzes spelen daarbij een belangrijke rol. Er is ook lef en vernieuwing nodig. Met regiomarketing worden sterke punten naar voren gebracht, vinden nieuwe ideeën aansluiting en dat geeft het Westerkwartier op de langere termijn een eigen gezicht.

Drie domeinen
Regiomarketing in het Westerkwartier werkt naar drie domeinen: toerisme, economie en leefkwaliteit.

Drie doelgroepen
De drie domeinen van deze regio richten zich op: bezoekers, bedrijven en bewoners.

Méér dan toerisme
, intersectoraal
Inspanningen op toeristisch en recreatief gebied zijn noodzakelijk, maar zijn voldoende om de regio te positioneren. De regio lokt dan misschien wel meer bezoekers, maar biedt onvoldoende voor investeerders en bewoners.
Regiomarketing dient ook aandacht te hebben voor economische aspecten en investeerders ertoe verleiden om geld in de regio (activiteiten van ondernemers)  te stoppen.

Economisch succes bevordert het imago van de regio en zorgt bovendien voor (nieuw)werk, wat de regio ook als woonplaats aantrekkelijker maakt. Om nieuwe bewoners aan te trekken en te voorkomen dat anderen de regio verlaten, dient de globale leefkwaliteit versterkt te worden.
Regiomarketing zoomt dus naast werkgelegenheid in op het cultureel en educatief aanbod, de winkel- en accomodatie-infrastructuur, de sport- en recreatiefaciliteiten, de mobiliteit en nog meer elementen die de leefkwaliteit beïnvloeden.

De vier kerngebieden van de regiomarketing
Accommodatie, activiteiten, imago en beleving.

Invulling geven aan het centrale thema: het rund.
Creëren
Vanuit de beleving kun je nieuwe evenementen en activiteiten creëren. 
(Voorbeeld: organiseer een koeienevent, een rundvlees BBQfeest, een bij-de-boer-met-koe-verblijfarrangement of een koeien schilderen workshop met vooraanstaande kunstenaars in een dorp met een rijk melkveehouderij verleden. Als deze elementen aansluiten op de waarden en associaties van de regio creëer je een uniek imago.

Verbinden
Activiteiten, gebouwen en andere infrastructuur, kunnen worden verbonden door een keuze voor het centrale thema.
 (bijv. wandel- en fietsroutes langs weiden met runderen in combinatie met horeca activiteiten). Verankering maakt herkenbaar, het ontastbare wordt tastbaar. Een thema maakt onderlinge verbanden begrijpbaar.

Vertellen
Elke gemeente, stad, gehucht, boerderij, bedrijf of familie heeft zijn geschiedenis, gewoontes en gebruiken, dus ook eigen verhalen, die sterker worden wanneer ze zijn ingebed in het centrale thema.
 Die verhalen kun je benutten en verrijken door nieuwe belevingen te creëren.
De verhalen hoeven niet per se altijd op waarheid te berusten maar worden sterker in het geheel als als dat wel zo is.
 Het helpt wel als er in de kern een aansluiting is met de streek (geschiedenis).

Vertolken
Gebouwen (boerderijen) of weilanden, met specifieke dieren en verhalen, kunnen het imago ook uitdragen of zelfs creëren.


 Runderland_ILL_web061_rapport Stenden Hogeschool-Arjen Veenstra
Onderzoek door professionals.

Arjen Veenstra van de Stenden University for Intenational Toerism deed voor de Ondernemersvereniging Toerisme Westerkwartier interessant onderzoek en vergeleek verschillende strategieën en uitwerkingen van citymarketing en promotiecampagnes van verschillende regio met elkaar.

Hij slaagde erin om met de Business Balance Scorecard duidelijk te maken hoe een pragmatische aanpak eruit ziet en handvatten aangereikt worden aan iedereen in het Westerkwartier om stap voor stap, de gewenste ontwikkelingen, marketing technisch verantwoord, professioneler en effectiever tot stand te brengen. Een bijdrage die professionals weten te waarderen en waar iedereen iets aan heeft.

Indien u interesse heeft in het rapport, laat het Runderland dan weten.