Runderland_ILL_web063_runderland-farmers-01
Een merk maken
van onze stierkalveren.

Runderland Farmers is het bedrijf dat kalveren uit eigen opvangt, opfokt en onder eigen label op de markt brengt. En daarmee bijdraagt aan een economisch vitaal Westerkwartier.  De melkveehouders in de regio bezitten in totaal circa 60.000 melkkoeien. Per jaar leveren ze gezamenlijk circa 30.000 kalveren. Voor de helft stierkalveren.

Verschillende maatschappelijke issues dienen zich aan als idee voor het bedrijfsconcept: intensivering van de melkveehouderij vraagt om gerichte (stier)kalveropfok, of natuur benutten voor meer bedrijfsruimte (premies en mest). Uitdagingen
om de reguliere landbouw en natuurbeheer samen te laten werken waarbij iedereen voordeel behaald.

Runderland Farmers wil de afzet organiseren naar o.a. de retail, zorg- instellingen, catering en horeca.

Een pilotproject staat voor begin volgend jaar gepland wat betekend dat de eerste resultaten in winter ’16-’17 bereikt kunnen zijn.

Runderland_ILL_web064_runderland-farmers-02