Notice: can_display_jetpack_manage_notice used for an anonymous function is verouderd sinds versie , zonder beschikbaar alternatief. in /var/www/vhosts/runderland.nl/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4443
Historie – Runderland

Runderland_ILL_web034_cover-BuffaloPark plan-4
Buffalo Park 1990

Masterplan voor de realisatie van een plek, ergens op de wereld, waar je alles wat met runderen en runderachtigen te maken heeft kunt leren en beleven. Een themapark van ca. 10 ha met een hek eromheen en een kassa ervoor. De inhoud (content) van het themapark is gebaseerd op een redactieformule die het hoofdonderwerp runderen en runderachtigen in tientallen deelonderwerpen uitwerkt. De content wordt zoveel mogelijk op driedimensionale wijze gepresenteerd waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. De beleving en de educatie is daarmee optimaal.


Toeristische aanjagers 2010

Consortium Ondernemend Westerkwartier (COW), werd in 2010 in opdracht van de vier gemeenten Grootegast, Marum, Zuidhorn en Leek gevraagd om met ideeën te komen voor impulsen voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme in het Westerkwartier, zocht contact met Jan Paul Reij en Jan van de Poel, specialisten uit de wereld van tentoonstellingen, evenementen, innovatie en businessdevelopment.

COW, onder leiding van de toeristische aanjagers Edo Jans, Frits Schuitemaker en Michiel Bus, was op zoek naar een basis (concept) waarmee, op korte en lange termijn, initiatieven in samenhang verder ontwikkeld en gecoördineerd konden worden.
Uitgangspunt was dat deze ontwikkelingen invloed dienden te hebben op o.a. economische ontwikkeling, zorg voor agrarische activiteiten, landschap- en natuurbeheer en biodiversiteit (de verscheidenheid in genen, soorten en ecosystemen) in de regio. En verschillende doelgroepen diende te dienen. Toenmalig Minister Gerda Verburg van LNV daagde, in die tijd, de ondernemers uit om te komen met ideeën voor innovaties waar de wereld iets aan heeft en waar de ondernemer zelf geld aan kan verdienen. Om vervolgens twee vliegen in één klap te slaan: werken aan behoud van soorten en ecosystemen en de economie vooruit helpen.

COW luisterde zorgvuldig naar de verschillende wensen en hield rekening met de belangen van de betrokken gemeenten. Maar ook met de belangen van maatschappelijke organisaties zoals o.a. Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied, LTO, natuurverenigingen, waterschappen, onderwijsinstellingen, hogescholen en locale ondernemers. Deze partijen zijn niet weg te denken bij beslissingen aan de ‘gebiedstafel’.
In het actieplan van de LAG (Leader Actie Groep Westerkwartier) werd een gebiedsgerichte aanpak beschreven waarbij opvalt dat er veel aandacht was voor visies en ingrediënten waarlangs ontwikkeld dient te worden, zoals een goede verhouding van publiek-privaat, echt samenwerken, innovatie en sector overstijgende integratie. Cattle Country Westerkwartier werd de werknaam die later zou veranderen in Runderland.

Runderland_ILL_web035_Logo-ontw-Runderland

Sinds die tijd is er systematisch doorgewerkt aan de uitvoering van het plan
en veel gebeurd:

1. BasisVisiePlan – ontwikkeld voor de 4 Gemeenten.
2. Presentatie aan het gebied (diverse stakeholders).
3. Presentatie aan leden Ondernemersvereniging Toerisme Westerkwartier.
4. Onderzoek door Stenden Hogeschool.
5. Inventarisatie van bestaande activiteiten & thema’s.
6. Locatieonderzoek Runderland Expo Centre.
7. Oprichting Stichting Runderland.
8. Inventarisatie Levende have en kostenraming investering & exploitatie.
9. Samenwerkingen met Ondernemersvereniging en meer regionale partijen.
10. Business structuur en regiemodel (coöperatie).
11. Content ontwikkelen – wet- & regelgeving voor exposeren en transporteren van dieren.
12. Ontwikkeling en uitvoering Event – Runderlandplein tijdens EiEi Westerkwartier-2014
13. Business(concepten) en pilotfases (Cowdies, Rundervlaai, Runderworst, Roesd, Runderland Houses, Runderland Farm).
14. Begrazingsprojecten SBB.
15. Gesprek met STIRR-feedback rapportage bij ondernemers.
16. Merchandising (CowDesign – interieur, kleding, kunst).
17. Kantoor vestiging  met RunderRoom in PandWest – Niekerk
18. Webportal – opzetten website met beleving en kennis en webshop in ontwikkeling.
19. CowCafe en Cowpongesprekken.

Stichting Runderland 2012

De gebruiksrechten over het idee van Buffalo Park zijn overgedragen aan Stichting Runderland. Het Westerkwartier wordt Runderland en de regio waar je alles wat met runderen en runderachtigen te maken heeft kunt leren en beleven. De initiatiefnemers hebben zich verenigd in een stichting en zijn denkers en doeners.
Uitwerking: Een warenhuisformule (pick & choose, voor ieder wat wils), verspreidt over ca. 4000 ha. De inhoud (content) van het themapark is gebaseerd op dezelfde redactieformule. Het hoofdonderwerp runderen en runderachtigen wordt in tientallen deelonderwerpen uitwerkt.
Die deelonderwerpen worden mogelijk ondergebracht bij deelnemers aan de Coöperatie Ondernemend Westerkwartier. De content wordt zoveel mogelijk op driedimensionale wijze uitgewerkt waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. De beleving en de educatie is daarmee optimaal. De deelnemers worden daartoe ondersteund door de centrale organisatie die de redactieformule bewaakt en regisseert. De stichting Runderland werkt aan een AMBI-status.


De initiatiefnemers

AVT_171_ILL_JVP_IMG_2361-1
Jan van de Poel
Ervaringsdeskundige op het gebied van conceptontwikkeling voor beurzen, themaparken en (educatieve) tentoonstellingen. Werkte jarenlang als consultant bij
Gielissen Interiors & Exhibitions op het gebied van strategie- en conceptontwikkeling voor merken/bedrijven die aan beurzen, evenementen e.d. deelnemen.
Gefascineerd door en kennis van runderen en alles wat daarmee te maken heeft.
Rol: strategie, creatie en concept bewaking-thema-inhoud.

AVT_171_ILL_JPR_IMG_2185
Jan Paul Reij
Ondernemer, creatieve ontwerper en producer op het gebied van innovatieve projecten.
Achtergrond: management, design, marketing en communicatie voor (inter)nationale merken.
Sedert 2002 strategisch adviseur bij innovatieprojecten voor duurzame/ecologische producten en diensten.
Kenner en ambassadeur van het Westerkwartier.
Rol: strategie, creatie, project- en procesmanagement en financiën.

Naar de weblog van Jan Paul Reij

 

AVT_171_ILL_MCB_IMG_2168
Michiel Bus
Ondernemer en adviseur op gebied van procesmanagement.
Zijn vakgebieden zijn (biologische) landbouw, recreatie en toerisme en biomassa.
Eigenaar van adviesbureau Avestura en een echte samenwerker.
Baken in en deskundige van het Westerkwartier
met als uitdaging intersectorale samenwerking.
Rol: relatiebeheer, project- en procesmanagement.

Naar de website van Avestura 


De initiatiefnemers bedanken alle vrienden, collega’s, bedrijven,
partijen en instanties voor hun steun en inzet om de uitvoering
van het idee voor Runderland mogelijk te maken.


 

‘Het regeren van een groot land vraagt dezelfde voorzichtigheid
als het bakken van kleine visjes’ – Tao te King