Runderland_ILL_web014_Lascaux

Visie, missie en ambitie

Visie
Het rund eren.

Missie
Alles over runderen en runderachtigen verzamelen en op 
een verrassende, educatieve manier deze kennis overdragen waardoor er meer waardering en belangstelling voor deze diersoort ontstaat.

Ambitie
Creëren van hét logische (inter)nationale kennis- en belevingscentrum 
op het gebied van runderen en runderachtigen.