Notice: can_display_jetpack_manage_notice used for an anonymous function is verouderd sinds versie , zonder beschikbaar alternatief. in /var/www/vhosts/runderland.nl/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4443
Onze plannen – Runderland

Runderland_ILL_web031_cowareyou-02
Organiseren en regisseren van het merk

Runderland organiseert en regisseert het merk Runderland rond het thema rund en runderachtigen en zet zich in om veel activiteiten en initiatieven in het Westerkwartier met elkaar te verbinden.
Runderland is een fysieke verzamelplaats, het Westerkwartier, waar ondernemers met eigen producten en diensten samenwerken om invulling te geven aan het thema. Verspreidt over het gebied is ook een indrukwekkende diversiteit aan rundveerassen te zien. Daarnaast zijn er publieksevents voor uiteenlopende doelgroepen en wordt er gewerkt aan een permanent online informatie platform, met een webwinkel waar van alles voor koeienliefhebbers te leren, te zien, horen, te beleven en te kopen is. Deze website is daar het begin van.

Runderland wil het rund in de spotlight zetten want het rund heeft dat dik verdiend. Als alle bedrijven, instanties en bewoners één ding doen in relatie tot het rund zal het resultaat niet onopgemerkt blijven en kan het Westerkwartier uitgroeien tot het rundercentrum van de wereld.
Runderland ziet mogelijkheden voor een infocentrum, waar naast expositieruimte en een potstal, waar verschillende rundveerassen te zien zijn, ook een lekker (rund)horeca concept in ondergebracht is. Ondernemers inspireren en unieke en opvallende deelonderwerpen bedenken en in de uitvoering begeleiden, behoren tot de taken van de stichting Runderland.

Daarnaast organiseert Runderland events. Ook die staan in het teken van het rund. Het karakter ervan kan zowel uitbundig als ingetogen zijn. Zo kunnen wandelaars, die rust, ruimte en een stijlvolle ingetogenheid zoeken, dit in combinatie met de diversiteit aan runderen ervaren. En voor de jeugd zijn er ook mogelijkheden om het rund een eer te bewijzen door mee te doen aan wedstrijden, muziek, dans, theater, etc. Voor jong en oud is er veel te beleven.

Runderland werkt permanent aan de website waar bezoekers alles over activiteiten, dieren, locaties, kennis, etc. kunnen vinden.
Internet overstijgt de regio en waaiert de wereld over. Runderland groeit op een natuurlijke manier.

Voor 2014-15 is een acht stappenplan opgesteld dat er als volgt uitziet:

 

1. ‘Cowpongesprekken’ zijn inspirerende gesprekken met ondernemers en instanties waar koppeling met bestaande business en het thema rund
en runderachtigen onderzocht, ontwikkeld en uitgewerkt worden.
2. CowCafe’s zijn bijeenkomsten voor ondernemers en geïnteresseerde bewoners, verenigingen of anderen die graag willen deelnemen.
3. Alternatieve woonvormen / voor recreatie bestemming en runderarrangementen ‘Leven tussen natuur en dier’.
4. Intersectorale expertisegroep – met Natuurverenigingen en landschapsorganisaties, (R&T) ondernemers en PandWest.
5. Ontwikkelen van samenwerkingsvormen, financieringsmogelijkheden  & verdienmodellen.
6. Internationale (kennis)uitwisseling met bij voorkeur een gebied dat wat betreft omvang en verschijningsvorm gelijkenis of overeenkomst heeft
met het Westerkwartier.
7. Cowmazing 15 – Hét meerdaags evenement in Runderland (Westerkwartier) ontwikkelen en uitbouwen tot een (nationaal) event waarbij het rund centraal staat. Publieksvriendelijk voor jong en oud en voor elk wat wils: (rundgerelateerde) wedstrijden, muziek, dans, disco, theater,kamperen, kinderattracties, stunts, kermis, (bejaarden) bingo…We zien u graag terug bij Runderland.